หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ on site (เรียนที่โรงเรียน)
โดย : admin1
อ่าน : 254
อังคาร ที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565
พิมพ์ 

          วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. วันเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้ารับการตรวจ ATK โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นางวิชชุดา​ บรุณพันธ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข พร้อมด้วยพยาบาลวิชาชีพกองสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองเบน ทำการตรวจ ATK ณ อาคารอเนกประสงค์ ก่อนเข้าชั้นเรียน ทุกคนมีผลเป็นลบ