หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : การรับอาหารเสริม(นม) และการขอรับเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ของกระทรวงศึกษาธิการ โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ KTB Corporate Online ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวั
โดย : admin1
อ่าน : 230
พุธ ที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

          บรรยากาศการรับอาหารเสริม(นม) และการขอรับเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ของกระทรวงศึกษาธิการ โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ KTB Corporate Online ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์