หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน เลือกตั้งประธานนักเรียน 2563
โดย : admin1
อ่าน : 73
จันทร์ ที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

          วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยภายในโรงเรียนและสรรหาคณะกรรมการนักเรียนที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2563