ชื่อ - นามสกุล :นางยุพิน ศรีพวงวงษ์
ตำแหน่ง :ครู คศ. 2 /หัวหน้าสายชั้นปฐมวัย/ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบุคลากร
หน้าที่หลัก :ประจำชั้นอนุบาล 2/1
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ปฐมวัย
หน้าที่ในกลุ่ม :