ชื่อ - นามสกุล :นางมินตรา ผิวอำพันธ์
ตำแหน่ง :ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก :ผู้ดูแลเด็กระดับชั้นอนุบาล
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ปฐมวัย
หน้าที่ในกลุ่ม :