ชื่อ - นามสกุล :นางสาวธิญาดา ประสาทเขตการ
ตำแหน่ง :นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน
หน้าที่หลัก :ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
หน้าที่ในกลุ่ม :