ชื่อ - นามสกุล :นางละเอียด นาคทัพ
ตำแหน่ง :บุคลากรสนับสนุน
หน้าที่หลัก :ผู้ช่วยภารโรง
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หน้าที่ในกลุ่ม :