ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสุวิดา สุพัฒน์
ตำแหน่ง :ครู คศ. 1/ผู้ช่วยและเลขานุการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน้าที่หลัก :ผู้ช่วยครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
หน้าที่ในกลุ่ม :