ชื่อ - นามสกุล :นายวัชรพล ฤทธิ์กระจาย
ตำแหน่ง :ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก :ผู้ช่วยครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
หน้าที่ในกลุ่ม :