ชื่อ - นามสกุล :นายธนะ เพียรสาระ
ตำแหน่ง :ครู คศ.2
หน้าที่หลัก :หัวหน้าฝ่ายงานงบประมาณ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าฝ่ายงานงบประมาณ
กลุ่ม / แผนก : คุณครูพิเศษ
หน้าที่ในกลุ่ม : คุณครูพิเศษ