ชื่อ - นามสกุล :นางสาวพนิตพิชา ศรีวรรณ
ตำแหน่ง :ครู คศ. 3
หน้าที่หลัก :ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หน้าที่ในกลุ่ม :