ชื่อ - นามสกุล :นางสาวนริศรา นาเวช
ตำแหน่ง :ครู คศ. 3
หน้าที่หลัก :ผู้ช่วยครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
หน้าที่ในกลุ่ม :