ชื่อ - นามสกุล :นางสาวเจริญศรี ชาตรี
ตำแหน่ง :ครู คศ. 3/ผู้ช่วยและเลขานุการหัวหน้างานพัสดุ ครุภัณฑ์
หน้าที่หลัก :ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
หน้าที่ในกลุ่ม :