ชื่อ - นามสกุล :นางสาวธัญญรัศม์ โปรเทียรณ์
ตำแหน่ง :ครู คศ. 2
หน้าที่หลัก :ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
หน้าที่ในกลุ่ม :