ชื่อ - นามสกุล :นางสาวลำพึง ทิพรส
ตำแหน่ง :ครู คศ. 2/หัวหน้างาน การเงิน การบัญชี และงบประมาณ
หน้าที่หลัก :ประจำชั้นอนุบาล 1/1
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างาน
กลุ่ม / แผนก : ปฐมวัย
หน้าที่ในกลุ่ม :