ชื่อ - นามสกุล :น.ส.นริศรา นาเวช
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : คุณครูประจำชั้น
หน้าที่ในกลุ่ม : ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1