ชื่อ - นามสกุล :นายกฤษฎา แหงมงาม
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :ผู้ช่วยครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :bestkitsada@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หน้าที่ในกลุ่ม :