ชื่อ - นามสกุล :นางจิตราพร พวงกุหลาบ
ตำแหน่ง :ครู คศ.3
หน้าที่หลัก :ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายงานทั่วไป
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายงานทั่วไป
กลุ่ม / แผนก : คุณครูประจำชั้น
หน้าที่ในกลุ่ม : ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6/2