ชื่อ - นามสกุล :นางจิระวรรณ อังศธรรมรัตน์
ตำแหน่ง :ครู คศ. 2/ผู้ช่วยและเลขานุการหัวหน้าฝ่ายบบุคลากร
หน้าที่หลัก :ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
หน้าที่ในกลุ่ม :