ชื่อ - นามสกุล :นายสมศักดิ์ สาครธนรัตน์
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :Phet3836@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : คุณครูประจำชั้น
หน้าที่ในกลุ่ม : ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่5/2