ชื่อ - นามสกุล :นายจำนงค์ โมกขะศักดิ์
ตำแหน่ง :ครู คศ.3
หน้าที่หลัก :ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : คุณครูประจำชั้น
หน้าที่ในกลุ่ม : ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1