ชื่อ - นามสกุล :นางอุมาภรณ์ อนันตอาจ
ตำแหน่ง :ครู คศ.3
หน้าที่หลัก :ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายงานงบประมาณ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :Anutta123@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายงานงบประมาณ
กลุ่ม / แผนก : คุณครูประจำชั้น
หน้าที่ในกลุ่ม : ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3/2