ชื่อ - นามสกุล :นางสำลี เขียวยิ่ง
ตำแหน่ง :ครู คศ.2
หน้าที่หลัก :ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :Sumlee05@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : คุณครูประจำชั้น
หน้าที่ในกลุ่ม : ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่1/2