พฤหัสบดี ที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ.2563

ประชุมคณะครูประจำเดือน ครั้งที่ 1

เนื้อหากิจกรรม :
กำหนดเวลาจัดกิจกรรม  3 กันยายน 2563
ผู้รับผิดชอบ  ผู้อำนวยการสถานศึกษา/คณะครู

เข้าชม 23  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563