พุธ ที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ.2563

ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ครั้งที่ 1

เนื้อหากิจกรรม :
กำหนดเวลาจัดกิจกรรม  2 กันยายน 2563
ผู้รับผิดชอบ  ผู้อำนวยการสถานศึกษา/คณะกรรมการ

เข้าชม 22  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563