พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ.2566

สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 2)

เนื้อหากิจกรรม :
กำหนดเวลาจัดกิจกรรม 22 - 24  มีนาคม  2566
ผู้รับผิดชอบ  
คณะครู

เข้าชม 147  ลงประกาศเมื่อ : อาทิตย์ ที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565