พุธ ที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ.2566

ประชุมคณะครูประจำเดือน ครั้งที่ 2

เนื้อหากิจกรรม :
กำหนดเวลาจัดกิจกรรม 15  มีนาคม 2566
ผู้รับผิดชอบ  
ผู้อำนวยการสถานศึกษา/คณะครู

เข้าชม 148  ลงประกาศเมื่อ : อาทิตย์ ที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565