อังคาร ที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ.2566

ประชุมครูฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2

เนื้อหากิจกรรม :
กำหนดเวลาจัดกิจกรรม  14  มีนาคม  2566
ผู้รับผิดชอบ  
ผู้อำนวยการสถานศึกษา/ฝ่ายวิชาการ

เข้าชม 149  ลงประกาศเมื่อ : อาทิตย์ ที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565