พุธ ที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ.2566

โครงการจัดทำโต๊ะ เก้าอี้สำหรับรับประทานอาหารของนักเรียน

เนื้อหากิจกรรม :
กำหนดเวลาจัดกิจกรรม 8 มีนาคม 2566
ผู้รับผิดชอบ  
ครูสมศักดิ์

เข้าชม 162  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์์ ที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2565