ศุกร์์ ที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ.2566

ประชุมคณะครูประจำเดือน ครั้งที่ 1

เนื้อหากิจกรรม :
กำหนดเวลาจัดกิจกรรม 3 มีนาคม 2566
ผู้รับผิดชอบ  
ผู้อำนวยการสถานศึกษา/คณะครู

เข้าชม 229  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์์ ที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2565