พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2566

ประชุมครูฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1

เนื้อหากิจกรรม :
กำหนดเวลาจัดกิจกรรม 2 มีนาคม 2566
ผู้รับผิดชอบ  
ผู้อำนวยการสถานศึกษา/ฝ่ายวิชาการ

เข้าชม 153  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์์ ที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2565