อังคาร ที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะครูประจำเดือน ครั้งที่ 1

เนื้อหากิจกรรม :
กำหนดเวลาจัดกิจกรรม 3 สิงหาคม 2564
ผู้รับผิดชอบ  ผู้อำนวยการสถานศึกษา/คณะครู

เข้าชม 36  ลงประกาศเมื่อ : จันทร์ ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564