พุธ ที่ 21 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564

โครงการตลาดนัดเขียว-ขาว

เนื้อหากิจกรรม :
กำหนดเวลาจัดกิจกรรม 21 กรกฎาคม 2564
ผู้รับผิดชอบ  คณะครู

เข้าชม 78  ลงประกาศเมื่อ : จันทร์ ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564
  
โครงการวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

เนื้อหากิจกรรม :
กำหนดเวลาจัดกิจกรรม 21 กรกฎาคม 2564
ผู้รับผิดชอบ  ครูอารีย์

เข้าชม 78  ลงประกาศเมื่อ : จันทร์ ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564