อังคาร ที่ 20 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะครูประจำเดือน ครั้งที่ 2

เนื้อหากิจกรรม :
กำหนดเวลาจัดกิจกรรม 20 กรกฎาคม 2564
ผู้รับผิดชอบ  ผู้อำนวยการสถานศึกษา/คณะครู

เข้าชม 52  ลงประกาศเมื่อ : อาทิตย์ ที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564