จันทร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564

ประชุมครูฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2

เนื้อหากิจกรรม :
กำหนดเวลาจัดกิจกรรม 19 กรกฎาคม 2564
ผู้รับผิดชอบ  ผู้อำนวยการสถานศึกษา/ฝ่ายวิชาการ

เข้าชม 44  ลงประกาศเมื่อ : อาทิตย์ ที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564