พฤหัสบดี ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564

โครงการสอนซ่อมเสริมนักเรียน

เนื้อหากิจกรรม :
กำหนดเวลาจัดกิจกรรม 15 กรกฎาคม 2564
ผู้รับผิดชอบ  รองฯศาทิตย์/ครูอุมาภรณ์/ครูจิระวรรณ

เข้าชม 47  ลงประกาศเมื่อ : อาทิตย์ ที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564