พุธ ที่ 7 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะครูประจำเดือน ครั้งที่ 1

เนื้อหากิจกรรม :
กำหนดเวลาจัดกิจกรรม 7 กรกฎาคม 2564
ผู้รับผิดชอบ  ผู้อำนวยการสถานศึกษา/คณะครู

เข้าชม 43  ลงประกาศเมื่อ : อาทิตย์ ที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564