พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563

ประชุมคณะครูประจำเดือน ครั้งที่ 1

เนื้อหากิจกรรม :
กำหนดเวลาจัดกิจกรรม  5 พฤศจิกายน 2563
ผู้รับผิดชอบ  ผู้อำนวยการสถานศึกษา/คณะครู

เข้าชม 31  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563