พุธ ที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563

ประชุมครูฝ่่ายวิชาการ ครั้งที่ 1

เนื้อหากิจกรรม :
กำหนดเวลาจัดกิจกรรม  4 พฤศจิกายน 2563
ผู้รับผิดชอบ  ผู้อำนวยการสถานศึกษา/ฝ่ายวิชาการ

เข้าชม 49  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563