อังคาร ที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563

ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง ครั้งที่ 2

เนื้อหากิจกรรม :
กำหนดเวลาจัดกิจกรรม   3 พฤศจิกายน 2563
ผู้รับผิดชอบ  ครูประจำชั้น

เข้าชม 35  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563