ศุกร์์ ที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

ส่งเอกสารการวัดผล ประเมินผลภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 5)

เนื้อหากิจกรรม :
กำหนดเวลาจัดกิจกรรม 5 - 9  ตุลาคม 2563
ผู้รับผิดชอบ  คณะครู

เข้าชม 30  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563