พุธ ที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ.2563

สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 3)

เนื้อหากิจกรรม :
กำหนดเวลาจัดกิจกรรม 21 - 25 กันยายน 2563
ผู้รับผิดชอบ  คณะครู

เข้าชม 23  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563