พฤหัสบดี ที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ.2563

ประชุมคณะครูประจำเดือน ครั้งที่ 2

เนื้อหากิจกรรม :
กำหนดเวลาจัดกิจกรรม  17 กันยายน 2563
ผู้รับผิดชอบ  ผู้อำนวยการสถานศึกษา/คณะครู

เข้าชม 20  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563