พุธ ที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ.2563

ประชุมครูฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2

เนื้อหากิจกรรม :
กำหนดเวลาจัดกิจกรรม  16 กันยายน 2563
ผู้รับผิดชอบ  ผู้อำนวยการสถานศึกษา/ฝ่ายวิชาการ

เข้าชม 26  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563