จันทร์ ที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2563

โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่นระดับสถานศึกษา

เนื้อหากิจกรรม :
กำหนดเวลาจัดกิจกรรม  14 กันยายน 2563
ผู้รับผิดชอบ  ผู้อำนวยการสถานศึกษา

เข้าชม 71  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563