พุธ ที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ.2563

โครงการส่งเสริมนักกีฬาเข้าแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นเพื่อพัฒนาตนเอง

เนื้อหากิจกรรม :
กำหนดเวลาจัดกิจกรรม  7 กันยายน 2563
ผู้รับผิดชอบ  ครูจิตราพร

เข้าชม 18  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563