[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
แผนผังหน่วยงาน
ฝ่ายบริหาร
Click ดูประวัติ
นายสุธน สนธิสุวรรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
Click ดูประวัติ
นายศาทิตย์ ยาวิเศษ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
8 : ปฐมวัย
9 : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
10 : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
11 : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
12 : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
13 : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
14 : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
15 : ภารโรง